Residential Banner

Borebille / Træorm

Borebiller i bygningen

Sådan beskytter du dit hjem mod borebiller

Borebiller beskriver et antal arter af træborende biller. Begrebet ”træorm” bruges om larvestadiet, hvor de borer sig ind og æder træ.

Træorm

Truslen fra borebiller er størst, når de angriber tømmer i bygninger. Borebillers gange og huller gør efterhånden træværket svagt og kan føre til, at konstruktionen bryder sammen.

Der er flere forskellige arter af træorm inklusiv den almindelige borebille og dødningehovedbillen. Se Skadedyrsguiden for at få mere information om de forskellige typer af træorm.

Behandling af borebiller 

Borebiller i møbler kan behandles med gør-det-selv produkter fra byggemarkeder.

Vi anbefaler dog, at angreb af borebiller i hjemmet bekæmpes af professionelle teknikere, da fejlbehandling kan medføre uoprettelige skader på træet.

Der kan gå flere år, før et angreb af borebiller opdages, og til den tid kan skaderne være omfattende og alvorlige. Det er vigtigt at reagere hurtigt, hvis du har mistanke om et angreb af borebiller.

Inspektion for borebiller

Alle områder, der kunne tænkes at være angrebet, skal kontrolleres, så konsulenten kan være nødt til at kigge under gulvbrædder samt på loftkonstruktionen.

Inspektionen vil fastslå, hvilken type borebiller, der er tale om, hvor langt angrebet har bredt sig samt hvilken behandling, der skal sættes igang.

Vi behandler synligt træværk, der er angrebet eller kan tænkes at være angrebet af borebiller. Det er dog muligt at få en forebyggende behandling af resterende synligt træværk, hvis dette ønskes, så din bygning er beskyttet mod fremtidige angreb af borebiller.

Rentokils bekæmpelse af borebiller 

Borebiller bekæmpes ved at angribe dem i mindst et af deres udviklingstrin. Angrebet vil hurtigt kunne nedbringes, men med borebillernes lange livscyklus, kan det tage et år eller mere, før et angreb dør helt ud.

De bekæmpelsesmidler, vi anvender, er effektive, men bruges på en måde, så eksponeringen for mennesker, kæledyr og miljøet er minimal. Midlerne påføres som regel som væske lagt specifikt på de tiltænkte områder. I svært tilgængelige områder kan det være nødvendigt at lægge bekæmpelsesmidlet ud som en tåge.

Hvorfor Rentokil

Vi har 80 års erfaring med bekæmpelse af borebiller.

Det handler dog ikke kun om vores tekniske ekspertise på dette område. Vi har også forståelse for, hvor stor en forstyrrelse det kan være, at have folk til at arbejde i sit hjem. Derfor udfører vi vores arbejde på en måde, så du og dit hjem forstyrres mindst muligt. Det er vores løfte om service til dig.

Vores service er hurtig, effektiv og byder på den højeste grad af sikkerhed for din familie og dine kæledyr.

Hvis du vil have flere råd eller aftale et besøg fra en Rentokil-konsulent, kan du ringe til os på 70 10 33 11.