Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.30

Din sikkerhed for at vi overholder branchens højeste standarder

Medlem af Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer

Gift-resistente rotter er et kæmpe problem

Efter endnu en mild vinter tegner 2015 til atter at blive et rekord-år for rotter. Samtidig breder rotternes resistens overfor gift sig. En dansk opfindelse og et internationalt samarbejde med Rentokil - en af verdens største specialister inden for skadedyrsbekæmpelse - kan rumme en del af løsningen.

Der er tre store problemer ved at bruge rottegift. For det første, så breder resistensen sig hos rotter over for giften, hvilket betyder man hele tiden er nødt til at justere på sammensætning og styrken af giften. For det andet, så giver udlægning af gift ingen kontrol med, hvor mange rotter man rent faktisk dræber, da de ikke dør med det samme. Og for det tredje så kan giftrester sprede sig til andre dyr i fødekæden.

“Det er et kæmpe problem i Danmark, at vi på den ene side har meget strikse regulativer omkring rottebekæmpelse og på den anden side ikke har en egentlig national strategi for, hvordan vi løser problemerne. For eksempel har man besluttet at Naturstyrelsen ikke længere skal kortlægge resistens mod gift. Så vi aner reelt ikke, hvor effektivt rottegift er i dag,” siger Claus Schultz, teknisk chef hos Rentokil.

Derfor var Rentokil i Danmark allerede i 2012 ude efter et effektivt nyt våben i kampen mod rotterne. Da Rentokils direktør Kristian Linder hørte om Ratél konceptet var der ikke langt til handling og et intensivt samarbejde omkring færdig udvikling, test og godkendelse startede, hvor Rentokil hovedkvarteret i London også var stærkt involveret. Nu har Ratél fælden bevist sit værd i Danmark og er i samarbejde med Rentokil ved at blive rullet ud i resten af Norden.

“De senere år er effektiv rottebekæmpelse blevet et langt mere strategisk arbejde, end blot at lægge gift ud. Klimaforandringer, resistens overfor gift og kloakker i dårlig stand er en virkelig skidt cocktail, der uundgåeligt vil betyde, at vi vil komme til at se endnu flere rotteproblemer de kommende år. Her er Ratél fælden et vigtigt redskab for Rentokil, da den gør os i stand til at spærre hele områder eller bestemte bygninger langt mere effektivt af for rotter. Udover Danmark, er vi i gang med at montere og afprøve fælderne flere steder i Norden. Det næste skridt er at tage Ratél fælden ud i resten af Europa. For rotterne og rotteproblemerne kender selvsagt ikke grænser,” siger Kristian Linder, direktør for Rentokil i Danmark.

Ratél fælden fungerer ved, at den sænkes ned i kloakken, hvor rotterne opholder sig. Det unikke ved Ratél fælden er, at den både fungerer som rottespær i kloakken og en effektiv fælde. Når rotten møder spærret, bliver den ledt op i et kammer, hvor den hurtigt og effektivt aflives med 4.000 volt, uden at rotten lider. Ratel fælden har dermed markedets mest sikre og humane aflivningsmetode. Herefter hælder Ratél fælden selv rotten tilbage i kloakken, hvor den skylles ud. Fælden monteres let fra jordoverfladen og kan tilpasses til forskellige rør dimensioner.

“Selv om fælden kan se forholdsvis simpel ud, er den indenfor meget avanceret, så der ligger et kæmpe udviklingsarbejde bag. Dels skal fælden være effektiv hver gang og faktisk opfylde to funktioner - nemlig spærre for rotterne og dræbe rotterne. Samtidig skal den kunne modstå det hårde miljø, der er i kloakken, hvor fælden monteres. Og sidst men ikke mindst, skal den kunne betjenes og serviceres. Her har det været en kæmpe fordel, at kunne trække på Rentokils ekspertise og internationale rækkevidde,” fortæller Hans Knudsen, direktør for Ratél.

Ratél er samtidig i gang med at udvikle avancerede software systemer i samarbejde med Rentokil, der kan give os langt mere information omkring rotterne. Systemerne skal både kunne minimere tidsforbruget omkring opsætning og kontrol af fælder, give præcise statistikker på antallet af rotter i fælden og endnu bedre styr på rotternes mønster i forhold til udbredelse.

“Jeg tror, at når man 10 år fra nu, ser tilbage på rottebekæmpelse, så vil man se, at vi netop nu står midt i en brydningstid. Man er nødt til at se anderledes og mere strategisk på rotteproblemet, hvor man både skal arbejde med kortlægning, giftfri bekæmpelse og effektiv spærring. Vi kommer aldrig rotterne til livs - og de fungerer jo også som et nyttigt dyr, der holder kloakkerne rene. Problemet opstår, når bestanden bliver for stor. Her skal man til gengæld kunne reagere langt hurtigere og mere effektivt end i dag,” slutter Hans Knudsen.