Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.30

Din sikkerhed for at vi overholder branchens højeste standarder

Medlem af Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer

Nye regler angående gnaverbekæmpelse

Naturstyrelsen har gennem længere tid haft fokus på en ændring af lovgivningen for gnaverbekæmpelse. De har derfor udfærdiget en vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Fremadrettet vil der være mere fokus på forebyggelse af gnaverproblemer via bygningsvedligehold samt visuel gennemgang fremfor giftbekæmpelse.

Ønsket om at reducere giftforbruget skyldes, at nye undersøgelser viser en ophobning af gnavergifte (antikoagulanter) i flere rovdyr specielt rovfugle. Dette betyder bl.a. at deres formeringsevne nedsættes kraftigt. Som en konsekvens heraf har EU og Miljøstyrelsen besluttet, at der ikke længere må foretages forebyggende gnaverbekæmpelse med gnavergifte. Der må stadig benyttes antikoagulanter, hvis der er tilstedeværelse af rotter. Desuden må der kun bruges gnavergifte, hvis der er mindre end ti meter til en bygning,

Du skal derfor være opmærksom på, at din serviceaftale vil blive ændret for at opfylde de nye regler.

Sikring af bygninger & arealer omkring bygninger

Helt konkret betyder ændringerne, at giftstationer ikke permanent må indeholde rottegift. Hvis der konstateres spor efter rotter, må der udlægges gift ud i en behandlingsperiode. I de mellemliggende perioder vil der stadigvæk være sikring med detektering/overvågning.

Fra sommeren 2016 vil der ikke længere være midler til rådighed, som må anvendes til permanent forebyggelse. Rentokil vil i god tid inden komme med løsningsforslag, så du får den rette kombination af sikringsudstyr. Derved får du den bedste sikring, der ligeledes opfylder alle gældende lovkrav.

Inspektion af bygninger

Rentokil inspicerer bygninger for at udpege mulige adgangsveje for skadedyr og få disse elimineret. Vores råd om hygiejne, stabling af materiale, renhold, vedligeholdelse af vegetation & udpegning af højrisikoområder er nogle af de elementer, der indgår i vores vurdering til at lave den mest optimale sikring til dig

Rentokil har et bredt servicesortiment, der vil således altid være en løsning, der kan tilpasses dit behov uanset størrelse eller krav fra eksterne auditører. Med vores ekspertise og autoriserede personale kan du være sikker på, at de nye regler efterleves, samtidig med at du er optimalt sikret. Med Rentokil er du i trygge hænder.

Med venlig hilsen

Claus Schultz

Teknisk chef, Rentokil