Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.30

Din sikkerhed for at vi overholder branchens højeste standarder

Medlem af Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer

Mågeproblemer er mere end fordoblet de sidste tre år

Fra slutningen af april og hele sommeren igennem, plager måger danskerne. Tidligere var duer dominerende som luftens skadedyr. Men på under 10 år er mågerne gået markant frem i statistikken. Måger er aggressive og kan anrette betydelig skade, og da måger i mellemtiden er blevet fredet, så er det vanskeligt at få bugt med problemerne.

Mågeskrig er ikke længere kun en romantisk del af vores havnebyer. De store fugle er i de senere år blevet en del af det almindelige bymiljø. Alene de sidste tre år, er antallet af mågeopgaver hos Rentokil mere end fordoblet i sammenligning med de foregående år. Det giver store problemer, for mågerne larmer, hakker hul i ting og har en meget aggressiv adfærd, også overfor mennesker der kommer for tæt på deres territorium. Derudover er deres ekskrementer syreholdige og forårsager ætsningsskader på for eksempel bygninger og biler.

“Måger er intelligente dyr, der både er frække, aggressive og lynhurtigt tilpasser sig bymiljøet. På under ti år er mågeproblemer vokset fra stort set ingenting, til i dag, at være af et betydeligt omfang. Vi ser eksempler på folk, der ikke kan sove om natten på grund af larmen. Virksomheder, der får deres varer hakket i stykker og folk, der bliver forfulgt af aggressive måger, når de nærmer sig deres rede pladser,” siger Claus Schultz, teknisk chef hos Rentokil, og peger på at mågen kan være et ubehageligt bekendtskab: “Mågen er ganske stort dyr med et skarpt næb, og personligt nærmer jeg mig ikke en måge uden beskyttelseshjelm,”.

Mågernes ynglesæson er lang. De starter med at ligge på rede fra slutningen af april og til det bliver koldt igen. Og netop i yngletiden opstår de fleste gener, som ikke blot begrænser sig til deres skrig og aggressive adfærd overfor mennesker. Mågernes tilstedeværelse har ofte meget dyre følgevirkninger. For eksempel kan deres redematerialer stoppe afløb til, der kan give oversvømmelser. Eller de kan rode fødevareaffald ud af containere, hvorefter det ligger og fordærver, og dermed skaber nye skadedyrsproblemer.

Mågerne er fredet

For 3 år siden blev mågerne fredet i Danmark. Det betyder, at det er blevet sværere at få bugt med mågeplagen, da man ikke må genere deres redepladser eller skyde dem. Man kan forsøge, at skræmme dem, men mågerne er ikke lette at skræmme væk. Det mest effektive middel er at fjerne deres redematerialer. Men det skal man altså i dag have tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen til.

“Vi var meget overraskede over fredningen, da vi samtidig oplevede en kraftig stigning i henvendelser fra folk, der blev generet af måger. Siden da er problemet ikke kun vokset, men fredningen har også gjort det vanskeligere at løse. Da mågen er snu, virker skræmmeanordninger kun i begrænset omfang. Vi kan sætte net, pigge eller elektriske stålstænger op, der er mere effektive - men også både dyrere og mere synlige løsninger. Men det eneste som virkelig er effektivt er at fjerne enten rederne eller mågerne helt,” siger Claus Schultz.

Hvis man oplever problemer med måger, så råder Rentokil til at kontakte et skadedyrsfirma. Udover, at det er ulovligt at fjerne rede materiale eller skyde dem uden tilladelse, så kan det også være farligt, fordi mågerne er aggressive.

Hvis problemet er til direkte gene og mågerne ødelægger omgivelserne, kan der søges om dispensation til at fjerne reder. Her kan et skadedyrsbekæmpelsesfirma som Rentokil blandt andet hjælpe med at vurdere omfanget af problemet og være med til at søge Skov- og Naturstyrelsen om de nødvendige tilladelser.

FAKTA OM MÅGER:

En stor fugl: Den mest typiske måge er sølvmågen, der har et vingefang på 130-158 cm og vejer op til 1.2 kg.
Alle steder: Der opleves et stadigt stigende antal mågeproblemer i byerne. De holder sig ikke længere til havnebyer, men er til stede i stort se alle byer i Danmark. Mågerne yngler typisk fra april og gennem sommermånederne. I bymiljøet lægger de æg flere gange.
Intelligent: Mågen er et intelligent dyr, der hurtigt tilpasser sig menneskelige omgivelser og er vanskelig at skræmme.
Gener: Deres afføring er stærkt syreholdig og kan skade bygninger og f.eks. lakken på en bil
Mågerne holder typisk til på flade tage og er meget aggressive omkring deres rede pladser. Det er ikke ualmindeligt, at de angriber mennesker. Deres redematerialer kan tilstoppe afløb og udluftning og de hakker hul i ting samt roder og efterlader affald. Desuden kan larmen fra en mågeflok være yderst generende.
Fredet: Da måger er fredet, må man hverken aflive dem eller fjerne deres redematerialer uden tilladelse.

Kontakt for yderligere information

Rentokil
Claus Schulz, Teknisk Chef
Mobil: 20 99 10 27