Fugle Rentokil Danmark

Fugle

Ring på 70 10 33 12  eller skriv til os

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.30

Din sikkerhed for at vi overholder branchens højeste standarder

Medlem af Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer

Fugle

Rentokil tilbyder en lang række løsninger, der effektivt forhindrer at fugle lander og opholder sig på dine bygninger. I samråd med dig, finder vi den løsning, som fjerner det aktuelle problem og forhindrer, at nye problemer opstår. Hvis du har brug for effektiv fuglekontrol, så kontakt Rentokil allerede idag!

Måger

Mågeskrig er ikke længere kun en romantisk del af vores havnebyer. De store fugle er i de senere år blevet en del af det almindelige bymiljø. Det giver store problemer, for mågerne larmer, hakker hul i ting og har en meget aggressiv adfærd, også overfor mennesker der kommer for tæt på deres territorium. Derudover er deres ekskrementer syreholdige og forårsager ætsningsskader på for eksempel bygninger og biler.

I Danmark er det især sølvmågen (Larus Argentatus), der skaber problemer. Sølvmågen yngler fra april til juni. Og netop i yngletiden opstår de fleste gener, som ikke blot begrænser sig til deres skrig og aggressive adfærd overfor mennesker. Mågernes tilstedeværelse har ofte meget dyre følgevirkninger. For eksempel kan deres redematerialer stoppe afløb til, der kan give oversvømmelser. Eller de kan rode fødevareaffald ud af containere, hvorefter det ligger og fordærver, og dermed skaber nye skadedyrsproblemer.

Fjernelse af måger

Den bedste måde at afskrække måger på er at fjerne deres fødekilder, men i travle befolkede områder er dette ikke altid en praktisk løsning.

Hvis dit mågeproblem er mere end du kan håndtere, så kontakt Rentokil allerede idag!

Vores fugleeksperter er erfarne i at fjerne måger fra din arbejdsplads, uanset hvilken lokation det drejer sig om.

Duer

De 2 duearter, der skaber flest problemer, i Danmark er ringduen (Columba palumbus) og byduen (Columba livia domestica). Ringduen er en almindelig yngle og trækgæst, som ses i hele landet i byer, haver, parker osv. Den må reguleres i perioden 1. november til 31. januar. Byduen er en almindelig ynglefugl, som ses i hele landet og som især er tilknyttet storbyerne. Den må reguleres hele året.

Duernes ekskrementer er meget syreholdige og ødelægger materialer, der ikke kan tåle syre. Fugleklatterne kan derfor ødelægge tage, biler, beton osv. Duerne bygger gerne reder på vores bygninger og deres reder indeholder mange skadedyr, som kan vandre videre ind i vores boliger. Her er der særligt tale om duemider, kyllingemider, husmider, fuglelopper, frømøl, pelsmøl, brødbiller, australsk tyvbiller, melbiller, klistermøl og pelsmøl. Parasitter der suger blod fra os, samt skadedyr der kan gå i vores tøj og fødevare.

Fjernelse af duer

Duer er ofte smittespredere og kan overføre en lang række sygdomme herunder papegøjesyge, salmonella, fugleinfluenza, E.coli og campylobacter.

Ophobning af redemateriale og fugleekskrementer kan desuden tilstoppe tagrender, udluftningskanaler mm.

Formoder du at du har et problem med duer, så kontakt Rentokil allerede idag!

Arter og vejledninger

Lær mere om fugle, der kan forvolde skade på tage, biler mm.

Fugleløsninger

Rentokil Skadedyrskontrol tilbyder en lang række produkter, services samt vejledning i håndtering af problemer med fugle. Læs mere her og find ud af om du har et problem med fugle og i såfald hvad der er den bedste måde at håndere problemer med fugle på.  

Mere information fra Rentokil

Kontakt os, tilmeld vores nyhedsbrev og bliv klogere på håndtering af skadedyr. Få også mere at vide om Rentokil historie her.

Nyhedsbrev

Der er altid spændende aktiviteter hos os og dem vil vi gerne dele med dig.