Fugle

Vagttelefon udenfor normal åbningstid: 70 10 33 12  

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.30

Din sikkerhed for at vi overholder branchens højeste standarder

Medlem af Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer

Håndtering af fugle

Rentokil tilbyder en lang række løsninger, der effektivt forhindrer at fugle lander og opholder sig på dine bygninger. I samråd med dig, finder vi den løsning, som fjerner det aktuelle problem og forhindrer, at nye problemer opstår. Hvis du har brug for effektiv fuglekontrol, så ring til Rentokil på 70 10 33 12 (virksomhedskunde) eller 70 10 33 11 (privatperson). Vi vil ringe tilbage til dig indenfor 24 timer (mandag-fredag) for at arrangere et besøg.

Måger

Mågeskrig er ikke længere kun en romantisk del af vores havnebyer. De store fugle er i de senere år blevet en del af det almindelige bymiljø. Det giver store problemer, for mågerne larmer, hakker hul i ting og har en meget aggressiv adfærd, også overfor mennesker der kommer for tæt på deres territorium. Derudover er deres ekskrementer syreholdige og forårsager ætsningsskader på for eksempel bygninger og biler.

I Danmark er det især sølvmågen (Larus Argentatus), der skaber problemer. Sølvmågen yngler fra april til juni. Og netop i yngletiden opstår de fleste gener, som ikke blot begrænser sig til deres skrig og aggressive adfærd overfor mennesker. Mågernes tilstedeværelse har ofte meget dyre følgevirkninger. For eksempel kan deres redematerialer stoppe afløb til, der kan give oversvømmelser. Eller de kan rode fødevareaffald ud af containere, hvorefter det ligger og fordærver, og dermed skaber nye skadedyrsproblemer.

Duer

De 2 duearter, der skaber problemer, i Danmark er ringduen (Columba palumbus) og byduen (Columba livia domestica). Ringduen er en almindelig yngle og trækgæst, som ses i hele landet i byer, haver, parker osv. Den må reguleres i perioden 1. november til 31. januar. Byduen er en almindelig ynglefugl, som ses i hele landet og som især er tilknyttet storbyerne. Den må reguleres hele året.

Duernes ekskrementer er meget syreholdige og kan således ødelægge materialer, der ikke kan tåle syre. Fugleklatterne kan derfor ødelægge tage, biler, beton osv. Duerne bygger gerne reder på vores bygninger og deres reder indeholder mange skadedyr, som kan vandre videre ind i vores boliger. Her er særligt tale om duemider, kyllingemider, husmider, fuglelopper, frømøl, pelsmøl, brødbiller, australsk tyvbiller, melbiller, klistermøl og pelsmøl. Her er tale om parasitter der suger blod fra os, samt skadedyr der kan gå i vores tøj og fødevare. Dertil kommer at duerne kan fungere, som smittespredere og overføre en lang række sygdomme. Her er blandt andet tale om papegøjesyge, salmonella, fugleinfluenza, E. coli og campylobacter. Ophobning af redemateriale og fugleekskrementer kan desuden tilstoppe tagrender, udluftningskanaler mm.

Rentokil's fugleløsninger

Vores fugleeksperter er erfarne i at håndtere skadedyrsfugle på din ejendom. Vi anvender diskrete og omkostningseffektive løsninger til at sikre at duer eller måger ikke forstyrrer din forretning.

Arter og vejledninger